Sökning: "Eric Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Eric Johansson.

 1. 1. Vad säger forskning om genrepedagogikens effektivitet i F-3?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Frida Grimström; Karolina Johansson; [2023]
  Nyckelord :genrepedagogik; lågstadiet; språkutveckling; stöttning;

  Sammanfattning : Intresset för att göra denna uppsats fick vi då vi ville hitta funktionella och effektiva metoder för elevers språkutveckling. Vårt mål som färdiga lärare är att utforma en undervisning som är gynnsam för eleverna och som ger dem rätt verktyg för framtiden. LÄS MER

 2. 2. Ambulanspersonalens upplevelse och hantering av stress inom den prehospitala akutsjukvården : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eric Johansson; Anton Önell; [2022]
  Nyckelord :Ambulance staff; Support functions; Stress; Experience; Environment; Stress; Ambulanspersonal; Stödfunktioner; Upplevelse; Miljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmiljön för ambulanspersonal är frekvent präglat av stress, trauman och stressfulla situationer som kan leda till både psykiska och fysiska sjukdomar. Hantering och åtgärder mot stress är av stor vikt för att behandla och motverka ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Avkastning eller social hållbarhet? : En studie som diskuterar unga privatsparares syn på etik och moralgällande casino- och bettingbolags sociala hållbarhet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Eric Schlyter; Martin San; Anton Ingelson; [2022]
  Nyckelord :Igaming; Casino; social sustainability; CSR; Greenwashing; social hållbarhet; Avkastning; Etik och moral; Kvalitativ intervju; Betting;

  Sammanfattning : This is a degree project made by three students at the Linnéuniversity in Kalmar with thequalitative method. The work discusses the topic of casino- and betting company´s socialsustainability and builds on previous research. LÄS MER

 4. 4. Hur lekresponsiv undervisning påverkar elevers lärande i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Oskar Sannum; Julia Johansson; [2022]
  Nyckelord :Intresse; lek; lekresponsiv; lärande; läromedelsstyrd; matematik; motivation; påverka; undervisning.;

  Sammanfattning : Målet med detta SAG-arbete är att sammanställa forskning om hur elevers lärande påverkas av lekresponsiv undervisning. Matematikboken dominerar matematiklektionerna vilket leder till att arbetet ställer lekresponsiv undervisning emot läromedelsstyrd undervisning för att synliggöra skillnader i elevers lärande i matematik. LÄS MER

 5. 5. Historiebruk som historiemedvetande i den mångkulturella skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Simon Juth; Tobias Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Historical consciousness; History culture; Multicultural classroom; Narrative story; Swedish Schools Inspectorate; Temporal orientation; Uses of history;

  Sammanfattning : The first aim of this SAG is to present and study three different researchers: Dahl (2021),Thorp (2016) and Johansson (2012) on how the subject of the use of history can beimplemented into history teaching and evolve students' way of thinking towards a betterhistorical consciousness. The second aim of this paper is to reflect on how the term uses ofhistory can be best implemented in a multicultural classroom. LÄS MER