Sökning: "Eric Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Eric Johansson.

 1. 1. The mainstream effect - A critical study on leadership development

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Jansson; Eric Johansson; [2019-07-03]
  Nyckelord :Sweden; Regional Public Organisation; Leadership Development; Critical Leadership Studies; Leadership; Mainstream Effect;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Football for Life, så mycket mer än bara fotboll

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agnes Johansson; Eric Sandgren; [2019]
  Nyckelord :Positive youth development; Teaching Personal and Social Responsibility; Football for Life; FC Rosengård; ungdomar; Life skills;

  Sammanfattning : FC Rosengård bedriver flertalet sociala projekt. Ett av dessa projekt är Football for Life som i Sydafrika har som målsättning att stärka unga kvinnors självbild och rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Adapting the web : Analysis of guidelines for responsive design

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Eric Johansson; [2019]
  Nyckelord :responsive design; readability; usability; web design;

  Sammanfattning : Smartphone usage is higher than ever and the number is steadily increasing, but not all websites on the Internet are adapted for use on smartphones. This study set out to find common and proven guidelines from the current scientific literature and create a guide on how to best adapt a desktop website to be optimized for use on smartphones. LÄS MER

 4. 4. Stigen i staden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Eric Engström; Malin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Reflekterat; Oreflekterat; Stråk; Stig; Artefakter; Rörelsemönster; Gaturum; Urbanisering;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur oreflekterade och reflekterade rörelsemönster i gaturummet formas av den byggda miljön. Vi undersöker vad vi kallar Stigen i staden genom en fallstudie av Friisgatan i Malmö som under sommarmånaderna byggs om till ”sommargata”. LÄS MER

 5. 5. Älginventering med värmekamera monterad på drönare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Andreas Petersson; Eric Johansson; [2018]
  Nyckelord :drone; thermal camera; moose inventory; drönare; värmekamera; viltinventering; älg;

  Sammanfattning : Utvecklingen av drönare går snabbt och användningsområdena blir allt fler. En idé som har framkommit handlar om att montera en värmekamera på en drönare och flyga över skogen för att inventera älgar. LÄS MER