Sökning: "Eric Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Eric Johansson.

 1. 1. The mainstream effect - A critical study on leadership development

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Jansson; Eric Johansson; [2019-07-03]
  Nyckelord :Sweden; Regional Public Organisation; Leadership Development; Critical Leadership Studies; Leadership; Mainstream Effect;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Football for Life, så mycket mer än bara fotboll

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agnes Johansson; Eric Sandgren; [2019]
  Nyckelord :Positive youth development; Teaching Personal and Social Responsibility; Football for Life; FC Rosengård; ungdomar; Life skills;

  Sammanfattning : FC Rosengård bedriver flertalet sociala projekt. Ett av dessa projekt är Football for Life som i Sydafrika har som målsättning att stärka unga kvinnors självbild och rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Klassrumsbelysningen : en kunskapsöversikt om ljusets påverkan på elevens skolresultat och läsförmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Fredrick Johansson; [2019]
  Nyckelord :belysning; klassrum; arbetsmiljö; läsförmåga; skolresultat; ljus;

  Sammanfattning : Syfte Att kartlägga och sammanfatta hur forskningen av belysningen som elever utsätts för i klassrummet påverkar elevens studieresultat och läsförmåga. Kunskapsöversikten ämnar också till att dra slutsatser ifrån relevanta forskningsartiklar och reflektera över hur resultaten från sagda forskningsstudier kan implementeras i elevens skolmiljö för utveckling av elevens förmågor gällande studieresultat och läsförmåga. LÄS MER

 4. 4. Adapting the web : Analysis of guidelines for responsive design

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Eric Johansson; [2019]
  Nyckelord :responsive design; readability; usability; web design;

  Sammanfattning : Smartphone usage is higher than ever and the number is steadily increasing, but not all websites on the Internet are adapted for use on smartphones. This study set out to find common and proven guidelines from the current scientific literature and create a guide on how to best adapt a desktop website to be optimized for use on smartphones. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitets påverkan på elevers matematikresultat : En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Oscar Cederbank; Simon Johansson; [2019]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; matematikresultat; skolresultat; elever; skolan; skolresultat;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet utöver den ordinarie tiden i ämnet idrott och hälsa har implementerats runt om i landet på olika skolor. Dessa implementeringar har genomförts i hopp om att bland annat förbättra elevers skolresultat. I konversation med verksamma lärare har förvirring uttryckts kring vad det finns för belägg för detta. LÄS MER