Sökning: "Eric Lundquist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Eric Lundquist.

 1. 1. Vilka krav ställer de matematiska textuppgifterna på elevernas läsförmåga?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Lundquist; My Ottosson; [2018]
  Nyckelord :läsförmåga; påverkan; matematiska textuppgifter; grundskolan; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Vår ambition med detta arbete är att ta reda på hur läsförmågan påverkar elevers prestationer i matematik, med fokus på matematiska textuppgifter. Utifrån våra gemensamma erfarenheter från våra praktikperioder, har vi formulerat frågeställningen: Vilka krav ställer de matematiska textuppgifterna på elevernas läsförmåga? Vi genomgick en stor sökningsprocess där vi använde oss av olika databaser så som ERIC, LibSearch och Google Scholar. LÄS MER

 2. 2. Fysikundervisningen i årskurs F-6 : En systematisk litteraturstudie om hur fysikundervisning kan utföras utanför klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Adam Lundquist; [2014]
  Nyckelord :Fysikundervisning; utomhusfysik; utomhuspedagogik; praktisk fysik;

  Sammanfattning : SammandragSyftet med denna litteraturstudie var att kartlägga forskning om hur fysikundervisningkan utföras utanför klassrummet och avser undervisningen i årskurs F-6.Frågeställningarna har besvarats med hjälp av en systematisk litteraturstudie idatabaserna Google Scholar, ERIC, avhandlingar.se, NorDiNa och DiVA. LÄS MER

 3. 3. Från läsesällskap till stadsbibliotek : Skövdes bibliotekshistoria 1830-1940

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Ellen Beccau; Marika Ekström; [2007]
  Nyckelord :bibliotekshistoria; skövde; iogt-bibliotek; abf-bibliotek; stadsbibliotek; aktör; folkrörelsebibliotek; läsesällskap;

  Sammanfattning : The purpose of this Master’s thesis is to describe the development of the most important libraries in Skövde, starting from 1830. We conclude our examination about 1940, when the municipal library has been active for almost ten years, and the libraries started by the temperance and working-class movements have been deposited at the municipal library. LÄS MER