Sökning: "Eric Mattiasson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eric Mattiasson.

 1. 1. Valparna pa Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Mattiasson; Eric Lindberg; Isac Winell; [2017]
  Nyckelord :Dogs of the Dow; Investment strategy; Dividend yield; Swedish Stock Market; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om investeringsstrategin ”Dogs of the Dow” har genererat överavkastning på Stockholmsbörsen under perioden 1988-2015, jämfört med relevant index. Avkastningen jämförs med hänsyn till transaktionskostnader, skatter och risk. LÄS MER

 2. 2. Learning in a Peer Discussion - A Qualitative Study into Possible Learning Outcomes of Peer Discussion Sessions

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Dennis Olsson; Rickard Mattiasson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out what types of discussion occurs in peer discussions and what learningpossibilities these types enable. The starting point is based on Eric Mazur’s previous work with peer instruction.Twelve students’ interactions are observed during six separate peer discussions. LÄS MER