Sökning: "Eric Nylén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Eric Nylén.

 1. 1. Vikingatida svärd på Gotland : Ett metallurgiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Eric Hejdström; [2021]
  Nyckelord :Swords; weapons; Viking Age swords; arkeometallurgy; metallurgy; Svärd; vapen; vikingatida svärd; arkeometallurgi; metallurgi;

  Sammanfattning : Research about viking age swords is nothing new but for a long time the main focus have been different aspects of typologies which have evolved since early 20th century. During the last 30 years the still growing communities of Viking reenactment have shed new light upon the fighting skills of pre Christian Nordic societies. LÄS MER

 2. 2. Exploring fatigue as a moderator for the test anxiety-test performance relationship

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Theres Boortz Ekblad; Eric Nylén Johansson; [2017]
  Nyckelord :fatigue; anxiety; exam; students; motivation; utmattning; ångest; tentamen; studenter; motivation;

  Sammanfattning : Fatigue and test anxiety are variables that have been identified as prevalent in students of all ages. Test anxiety has been shown to affect test performance. And yet, no studies have considered a possible interaction between these three variables. LÄS MER

 3. 3. Det psykologiska kontraktets innehåll. : Mål- och prestationsstyrning ur ett motivationspsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Saskia Linton; Eric Nylén; [2012]
  Nyckelord :performance management; self-determination theory; psychological contract; psykologiskt kontrakt; motivation;

  Sammanfattning : Forskningen om det psykologiska kontraktet är ofta okänd i organisationer som använder sig av mål- och prestationsstyrning (Petersitzke, 2009). Denna studies syfte var att undersöka med- arbetares upplevelser av mål- och prestationsstyrning relaterad till innehållet i deras psykologiska kontrakt. LÄS MER