Sökning: "Eric Strömberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Eric Strömberg.

 1. 1. The internationalization process of digital service providers – The role of an intermediary

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Strömberg; Stefan Westman; [2018-09-20]
  Nyckelord :Digital services; Born global; Intermediaries; Networks; ; Internationalization;

  Sammanfattning : The rise of technological development has changed the conditions for companiesinternationalization process. Today, smaller firms are able to quickly internationalize on a globalscale with the help of digital innovations, which questioning former traditionalinternationalization theories. LÄS MER

 2. 2. Effektivisera byggprocessen genom att engagera samtliga aktörer i samordningsarbetet

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Eric Strömberg; Marcus Holm; [2018]
  Nyckelord :samordning; installationssamordning; effektivisera; byggprocessen;

  Sammanfattning : Idag byggs det enormt mycket i Sverige, över hela landet men speciellt i städerna. Det byggs bostadsområden, affärsområden, industriområden, infrastruktur och annat för att skapa morgondagens samhälle. Det är under stor tidspress och konkurrens som byggnadsprojekt utförs. LÄS MER

 3. 3. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapi i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Erika Hedberg Strömberg; Julia Volt; [2016]
  Nyckelord :arbetsterapi; grundskolan; bedömningsinstrument; handstil och sensoriska hjälpmedel; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I flera länder är arbetsterapeuter anställda inom skolan. I USA är det dessutom ett av de vanligaste anställningsområdena för arbetsterapeuter. Syfte: Att beskriva tidigare forskning om arbetsterapi för elever i grundskolan. Metod: En litteraturstudie gjordes för att besvara syftet med studien. LÄS MER

 5. 5. Design and Prototyping of a Waterproof Probe Enclosure

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Eric Lindqvist; Nikolaj Strömberg Gröndahl; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This 30 credits master thesis was a project which marked the last part of the Industrial Design Engineering masters' program at Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm. The thesis was conducted at Alten Sverige in Kista, Stockholm during spring 2015. LÄS MER