Sökning: "Eric Tällberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eric Tällberg.

 1. 1. Statligt och kommunalt väghållaransvar : En studie kring allmän väghållning och kommunala väghållningsområden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Eric Tällberg; [2018]
  Nyckelord :Municipal road maintenance areas; Public roads; Road maintenance responsibility; Road maintenance; Road manager; Allmän väg; Kommunala väghållningsområden; Väghållaransvar; Väghållare; Väghållning;

  Sammanfattning : Sveriges vägnät utgör en viktig del av det sammanhängande transportsystemet. Vägnätet är indelat i tre olika vägtyper, allmän väg, kommunal gata och enskild väg, vilka i sin tur regleras i olika lagstiftningar. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas direktavkastningskravet efter renovering? : Marknadens syn på direktavkastningskravet vid värdering av renoverade fastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erik Ellenfors; Eric Tällberg; [2016]
  Nyckelord :Property yield; exit yield; renovation; risk; growth; Direktavkastningskrav; renovering; risk; potential;

  Sammanfattning : The Swedish real estate market is going through a period where many properties require extensive refurbishments, either to keep the property in good condition or for developing purposes. No matter which of the stated purposes, renovations of a larger scale lead to major changes in the affected property. LÄS MER