Sökning: "Eric Thunberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eric Thunberg.

 1. 1. Att samtala om döden : En litteraturstudie om hur ämnet döden behandlas  i religionsundervisningen för grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Anna Thunberg; Felicia Bergvich; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här är en strukturerad litteraturstudie med syfte att undersöka vad tidigare forskning säger om hur lärare samtalar om döden i religionsundervisningen samt vilka svårigheter som kan uppkomma. Insamling av material har gjorts både med manuella sökningsmetoder samt olika databassökningar, såsom ERIC, UniSearch och Google Scholar. LÄS MER

 2. 2. CROSS-INDUSTRY COLLABORATION : How to Boost Innovation Capability

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Eric Thunberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På den globala marknaden är konkurrensen mellan företag hög. Detta ställer krav på flexibilitet och innovationsförmåga hos etablerade företag, för att dessa ska kunna överleva. LÄS MER