Sökning: "Eric Wahlsteen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eric Wahlsteen.

 1. 1. Rhododendron ur undersläktet Vireya : något om dess karakteristika och användning i nordiska vinterträdgårdar

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Eric Wahlsteen; [2008]
  Nyckelord :rhododendron; vireya; vinterträdgård; orangeri; växthus; artbeskrivningar;

  Sammanfattning : Present essay aims to introduce the reader to central topics regarding Rhododendrons of subgenus Vireya. As a result of a donation, the Swedish University of Agricultural Sciences, received a collection of Vireya from a local amateur grower, Kurt Myllenberg. LÄS MER

 2. 2. Trädgården vid Tomarps Kungsgård : ett försök att belysa trädgårdens användning och växtmaterial

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Eric Wahlsteen; [2007]
  Nyckelord :trädgårdshistoria; Tomarp; Ove Giedde; växtmaterial;

  Sammanfattning : Tomarps Kungsgård är belägen nordost om Kvidinge, mellan Åstorp och Klippan i Skåne. Examensarbetet är ett resultat av samarbete mellan Statens Fastighetsverk (SFV), brukarna vid Tomarp och Kompetensområde 6, Landskapsarkitektur, planering, design och kulturarv, vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp och är skrivet på D-nivå. LÄS MER