Sökning: "Eric Wallberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eric Wallberg.

  1. 1. Onlinespel : Vilka faktorer påverkar onlinespelandet och vad har spelandet för konsekvenser?

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Taiwai Cheng; Eric Wallberg; [2007]
    Nyckelord :Onlinespel;

    Sammanfattning : Spel via Internet har växt otroligt mycket de senaste åren. Tack vare det stora utbudet av olika sorters spel finns det spel som passar nästan alla. Uppsatsen behandlar vilka faktorer som påverkar att olika sorters onlinespel blivit populära, hur användargränssnittet påverkar spelandet och vad spelandet har för konsekvenser. LÄS MER