Sökning: "Eric Wiberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Eric Wiberg.

 1. 1. Designförslag på en applikation för parkerings-förståelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Victor Wiberg; Eric Wingård; [2021]
  Nyckelord :Parking application; usability; parking comprehension; parking sign; parking ticket; Parkeringsapplikation; användbarhet; parkeringsförståelse; parkeringsskylt; parkeringsböter;

  Sammanfattning : En stor mängd parkeringsböter ges ut varje år i Sverige. Tidningsartiklar uttrycker att parkeringsskyltar kan vara komplicerade att tolka och enligt flera studier finns en brist av förståelse gällande skyltarna. Denna studie har som syfte att ge förslag hur man designar en applikation för att hjälpa personer att undkomma problemet. LÄS MER

 2. 2. Flippad kompetensutveckling : Flipped Classroom, en framtid för arbetsplatslärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Mikael Ståhl; Henrik Wiberg; [2016]
  Nyckelord :Flipped classroom; interaction; learning; education; competence; competence development; workplace learning.; Flipped classroom; interaktion; lärande; utbildning; kompetens; kompetensutveckling; arbetsplatslärande.;

  Sammanfattning : 1990 började Eric Mazur, professor vid Harvard University, att använda sig av vad som idag blivit känt som flipped classroom. Han ville testa ett nytt sätt att undervisa. Det han provade var att få studenterna att läsa kursboken innan de kom till klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Hårdrockspionjärer : Om gitarren och sologitarristerna under hårdrockens framväxt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Johannes Wiberg; [2002]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Johannes Wiberg: Hårdrockspionjärer. Om gitarren och sologitarristerna under hårdrockens framväxt. Uppsala: Musikvetenskap 60 p., 2002. LÄS MER