Sökning: "Eric"

Visar resultat 1 - 5 av 1751 uppsatser innehållade ordet Eric.

 1. 1. Att bemästra naturvetenskapens språk. Språkliga utmaningar och undervisningsstrategier i biologi.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Ida Borgstedt; Sara Möller; [2023-11-07]
  Nyckelord :Naturvetenskapligt språk; biologiundervisning; språkliga utmaningar; språkliga undervisningsstrategier; högstadieskola; gymnasieskola.;

  Sammanfattning : Scientific language is fundamental for learning biology and therefore an important part of becoming an educated member of society. In secondary school biology, communication is part of the course objectives, yet there is a lack of linguistic focus in education. LÄS MER

 2. 2. Vad var det vi sa? Det kommer bli bra! En litteraturstudie om elevers mående inom musikutbildning och hur lärare kan främja deras välmående

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för Scen och Musik

  Författare :Lovisa Ankartoft; Julia Kulpakko; [2023-11-07]
  Nyckelord :Elev- lärarrelation; Motivation; Musikutbildning; Prestationsångest; Självförmåga; Stöttning; Mående;

  Sammanfattning : Som framtida lärare blir det viktigt att få en bild över hur elevers mående ser ut inom musikämnet för att kunna skapa en god undervisning. Studiens syfte är att kartlägga elevers mående inom musikutbildning och hur lärare kan främja elevers välmående. LÄS MER

 3. 3. Demokrati och praxisgemenskaper i fritidshemmets didaktik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Imanol Rubio Bertilsson; Arild Reehorst Lyrstrand; [2023-10-23]
  Nyckelord :didaktik i fritidshem; demokrati; praxisgemenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att undersöka existerande forskning om didaktik i fritidshem i relation till lärarens roll, demokratiska arbetssätt och praxisgemenskaper. Datainsamlingen har baserats på systematiska sökningar i databasen ERIC och Swepub. LÄS MER

 4. 4. Förflyttning av leverantörer från Asien till Europa En kvalitativ studie av två företag om faktorer som påverkar beslutet vid byte av leverantörer mellan två regioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Schollin; Oscar Örtegren; [2023-09-01]
  Nyckelord :Reshoring. Backshoring. Drivers. Barriers. Supplier selection criteria.;

  Sammanfattning : De senaste åren har präglats av omvälvande förändringar i omvärlden, inklusive humanitära kriser som Covid-19 och Ukraina-kriget. Dessa kriser har tydligt visat på ökad sårbarhet i samhällsbärande funktioner i en snabbt globaliserad värld, vilket har drivit på en trend mot regionalisering av tillverkning och handel där syftet är att skapa självförsörjande regioner. LÄS MER

 5. 5. Den flabbande judiska hotjazzen. En undersökning av tidningen Den svenske nationalsocialistens musik och attityd till musik, åren 1933 - 1939

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eric Sjöqvist; [2023-08-23]
  Nyckelord :Music; Swedish national socialism; jazz; NSAP; nazi-music;

  Sammanfattning : The national socialist ideology is obsessed with race and culture. Several studies both international and from Sweden has showed a constant obsession with music and musical purity. LÄS MER