Sökning: "Erica Arvidsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erica Arvidsson.

 1. 1. Det gränslösa arbetet inom akademin : En kvalitativ studie om hur högskolelärare upplever det gränslösa arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Erica Arvidsson; Marie Jansson; [2018]
  Nyckelord :academics; boundaries; boundless work; work life balance; work life conflict; work related stress; akademiker; arbetslivsbalans; arbetslivskonflikt; arbetsrelaterad stress; gränsdragning; gränslöst arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: I och med utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik har gränserna för var och när arbetet kan utföras suddats ut. Arbetet har med andra ord blivit gränslöst. LÄS MER

 2. 2. Habitat selection of cattle in a traditionally fire-managed landscape in the Bale mountains, Ethiopia

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Åsa Arvidsson; [2009]
  Nyckelord :Erica Trimera; Erica arborea; Afro-alpine heathlands; habitat preference; foraging behavior; livestock; fire Management; Bale Mountains; Ethiopia;

  Sammanfattning : In the Ethiopian highlands farming often is the only income. Above 3 300 m elevation however, cultivation is limited by the fact that it often is below 0 ˚C during night. This makes it even more important to keep livestock for meet, milk and as the main income. LÄS MER