Sökning: "Erica Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Erica Bengtsson.

 1. 1. Do Swedish Firms Pay Their Boards Excessive Compensation? - A study on the economic determinants and effects of excessive board compensation among Swedish firms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Karin Bengtsson; Erica Wollin Björk; [2019-08-08]
  Nyckelord :Determinants of Board Compensation; Excessive; Chairman; Member; Corporate Governance; Agency Theory; Ownership; Performance; Risk;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Effekterna av policys i arbetslivet. : En studie av kommunernas arbete med policys och rutiner.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Mikaela Bengtsson; Erica Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Nu blir det bråk! : En litteraturstudie inom matematik med inriktning på tal i bråkform.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johan Bengtsson; Erica Månsson; [2019]
  Nyckelord :Missuppfattningar; representationer; svårigheter och tal i bråkform.;

  Sammanfattning : Vissa elever anser matematik är svårt och tråkigt. Elever både i yngre och högre åldrar visar otillräckliga kunskaper vid inlärningen av tal i bråkform, vilket är ett mönster som fortsätter i skolorna. LÄS MER

 4. 4. Kan crowdfunding minska kvinnors barriärer för att starta företag? - En kvantitativ studie om den svenska crowdfundingmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Bengtsson; Erica Wollin Björk; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Even though Swedish society has come a long way regarding gender equality, there is still along way to go. It has been found that several business sectors are not gender-equal. One ofthe more prominent sectors affected by this is the financing sector. LÄS MER

 5. 5. ”Man kan inte direkt sluta flyga och sluta uppleva världen” - En kvalitativ studie kring attityd-beteendegapet inom resekonsumtion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sebastian Tilmanis; Erica Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :attityd-beteendegap; hållbar turism; resebeteende; förändring av konsumtionsbeteende; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och analysera hur attityd-beteendegapet tar sig uttryck inom ungas resekonsumtion samt vilka barriärer som hindrar en överföring av hållbara attityder och hållbart beteende i vardagen. Uppsatsen ger även förslag på förändringar som leder till att dissonansen mellan attityd och beteende i en resekontext minskar. LÄS MER