Sökning: "Erica Bonde"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erica Bonde.

 1. 1. Sjuksköterskans perspektiv på arbetsrelaterad stress, hög arbetsbelastning och patientsäkerhet på en akutmottagning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Julia Bergström; Erica Bonde; [2020]
  Nyckelord :Literature review; Nurses experience; Safe care; Work related stress; Workload; Arbetsbelastning; Arbetsrelaterad stress; Litteraturöversikt; Sjuksköterskans upplevelse; Säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetet på en akutmottagning beskrivs som stressfyllt och innebär hög arbetsbelastning för sjuksköterskorna. Sjukvården regleras av ett antal lagar för att säkerställa att vården håller god kvalitet och även arbetsmiljön för sjuksköterskorna regleras i lagar och föreskrifter. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för agriturism i Emilia-Romagna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Erica Fiume; [2014-06-25]
  Nyckelord :agriturismo; fallstudie; hållbart jordbruk; Italien; lantgård; marknadsföring;

  Sammanfattning : Agriturism är en relativt ny form av boende på lantgårdar, som är väldigt populärt i Italien. Det finns gårdar som öppnar sina dörrar för gäster med en rad olika aktiviteter. På en gård som bedriver agriturismo kan det finnas båda restaurang, boende, camping, zoo, ridning, matlagningsklasser, vinprovningar mm. LÄS MER