Sökning: "Erica Boström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erica Boström.

  1. 1. Psykoterapeuters känslor i barnpsykoterapi

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Petra Boström; [2008]
    Nyckelord :barnpsykoterapi; psykoterapeuter; känslor; motöverföring; terapeutisk relation;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka samband mellan terapeuters känslor och behandlingsutfall. 27 terapier undersöktes, som ingick i forskningsprojekt på Ericastiftelsen; Erica Process and Outcome Study (EPOS) och Målprojektet. LÄS MER