Sökning: "Erica Forssell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erica Forssell.

  1. 1. Måltiden som lärandesituation i förskolan : en kvalitativ studie om pedagogers syn på barns övergripande och hälsofrämjande lärande i förskolan genom den pedagogiska måltiden

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Erica Forssell; [2012]
    Nyckelord :pedagogical meal; preschool; learning; health promotion; pedagogisk måltid; förskola; lärande; hälsofrämjande;

    Sammanfattning : The purpose of my study has been to find out how four preschool teachers at four different preschools looks at the pedagogical meal from a health and overall learning perspective. I also want to examine how, through the pedagogical meal the preschool teacher works to promote children´s learning and give them an understanding of need to safeguard their health. LÄS MER