Sökning: "Erica Iderstål"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erica Iderstål.

 1. 1. Gymnasieelvers upplevelser av momentet bollspel samt deras uppfattning om hur de bedöms i momentet : En kvalitativ studie på gymnasieelever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Erica Iderstål; Alida Skretting; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers upplevelser av bollspel som moment i ämnet Idrott och hälsa, samt undersöka elevernas uppfattning om hur de bedömsinom momentet. Utifrån syftet skapades frågeställningar för att besvara studiens syfte. LÄS MER

 2. 2. Kunskapen om och användningen av Basketsmart på RIG och NIU : En enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erica Iderstål; Alida Skretting; [2020]
  Nyckelord :tränarlänkbasket;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien syftar till att undersöka kunskapen och medvetenheten om användningen av preventionsprogrammet Basketsmart på elever som studerar på basketgymnasium samt studera om, och eventuellt hur, Riksidrottsgymnasier (RIG) och Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) skiljer sig åt.  Hur är medvetenheten om Basketsmarts skadeprogram för elever på basketgymnasier?  Hur brukas Basketsmarts skadeprogram av elever på basketgymnasier?  Finns det några diskrepanser mellan RIG och NIU avseende kunskap och användande av Basketsmart? Metod För insamlandet av data användes en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. LÄS MER