Sökning: "Erica Jansson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Erica Jansson.

 1. 1. Det gränslösa arbetet inom akademin : En kvalitativ studie om hur högskolelärare upplever det gränslösa arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Erica Arvidsson; Marie Jansson; [2018]
  Nyckelord :academics; boundaries; boundless work; work life balance; work life conflict; work related stress; akademiker; arbetslivsbalans; arbetslivskonflikt; arbetsrelaterad stress; gränsdragning; gränslöst arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: I och med utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik har gränserna för var och när arbetet kan utföras suddats ut. Arbetet har med andra ord blivit gränslöst. LÄS MER

 2. 2. Corporate Social Responsibility : en fallstudie om fem svenska klädföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Erica Jansson; Isabell Ljungberg; [2016]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Social responsibility; Sustainability; Investments; Corporate Social Responsibility; CSR; Samhällsansvar; Hållbarhet; Investeringar;

  Sammanfattning : ProblembakgrundStora mängder av jordens resurser används för att tillverka varor och tjänster för att mötakonsumenters behov. Företag kan avhjälpa en del av problemet genom att göra hållbarainvesteringar i sina verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Att marknadsföra en stadskärna : En kvalitativ studie om hur Sandvikens stadskärna kan marknadsföras och ses som mötesplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Erica Jansson; Isabelle Ramström; [2016]
  Nyckelord :Platsmarkandsföring; Centrumorganisation; mötesplats; kultur; handel; stadskärna.;

  Sammanfattning : This study takes its basis in preliminary talks with stakeholders active in the development of the city center in Sandviken. Sandviken is a small town that like many other cities has experienced both economic and demographic stagnation. This is due to the great extent of external retail which affects the economics of city core negative. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete : En litteraturstudie om vilka faktorer som spelar in i sjuksköterskans hälsofrämjande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Andreas Jansson; Erica Svensson; [2009]
  Nyckelord :strategi; hinder; hälsofrämjande; sjuksköterska; förutsättning;

  Sammanfattning : Enligt ICN har sjuksköterskan ett ansvar för att främja hälsan hos patienter. Patienterna vill också ha mer hälsofrämjande information när de träffar sjuksköterskor. Det blir ett problem när patienter inte får chans att få hälsofrämjande omvårdnad eftersom deras hälsa riskerar att hotas. LÄS MER

 5. 5. Språkstimulering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Erica Jansson; [2009]
  Nyckelord :Difficulties in reading and writing; languagedecks; language stimulation; signs as support.; Läs- och skrivsvårigheter; språklekar; språkstimulering; tecken som stöd.;

  Sammanfattning : The purpose of the paper is to examine how teachers in preschool is working with language stimulation for the prevention of difficulties in reading and writing before school starts. The method that was used to illuminate the problem is a qualitative interview. LÄS MER