Sökning: "Erica Jong"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erica Jong.

 1. 1. Bitterfittan och förmödrarna : Om litterära rötter som feministisk motståndsstrategi i Maria Svelands debutroman

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Carina Tenor; [2014]
  Nyckelord :literary value; feminist literary criticism; feminist recistance; Maria Sveland; Bitterfittan; Rädd att flyga; Fear of flying; Erica Jong; Suzanne Brøgger; intertextualitet; Anders Olsson; Anna Williams; Cristine Sarrimo; litterärt värde; feministisk litteraturteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Föreställningar om kvinnans identitet, sexualitet och kropp i Erica Jongs roman Rädd att flyga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Josephine Glad; [2012]
  Nyckelord :Erica Jong; Fear of flying; Rädd att flyga; Sexualitet; Kropp; Identitet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Search for the Inner Landscape : The Inner landscape as a source of freedom in the novel Fear of Flying

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :John Holmes; [2011]
  Nyckelord :John Holmes Erica Jong Fear of Flying Feminism;

  Sammanfattning : This essay focuses on the idea of the inner landscape as a source of artistic and creative freedom in the mind of the protagonist of the novel Fear of flying, Isadora Wing. Isadora wishes to be a writer but is hindered by the imposing wills of family, society, cultural norms and her own feelings of inadequacy. LÄS MER