Sökning: "Erica Mattsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Erica Mattsson.

 1. 1. Föräldrars användning av barnriktat tal : En utvärdering av PEPP-modellensbedömningsmetoder; LENA- och videoinspelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Bakran; Erica Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Language development; language environment; infants; child-directed speech; interaction; video analysis; LENA-recording; hearing loss; Språkutveckling; talspråksmiljö; spädbarn; barnriktat tal; samspel; videoanalys; LENA-inspelning; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Objective and aim: Adults use child-directed-speech in their interaction with infants,w hich has been confirmed to have positive effects on their language learning. This study was a part of the Words make a difference project at Karolinska Institutet (KI). LÄS MER

 2. 2. Vad krävs för att bli familjehem? : En kvalitativ intervjustudie med familjehemsutredare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jenna Oskarsson; Erica Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Foster care; discretion; social workers; street-level bureaucracy; foster parents;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how foster-care workers use their discretion, also how they evaluate foster-care investigations and which criteria affects the outcome of the investigations. Our focus group were social workers from four middle-sized municipalities and two social workers from the private sector. LÄS MER

 3. 3. Sverigedemokraterna i skolan : En undersökning om mellanstadielärares förhållningssätt till Sverigedemokraterna i samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Erica Mattsson; [2015]
  Nyckelord :Deliberation; ethics and morals; Objectivity; Sverigedemokraterna; teachers’ attitudes; Deliberation; Värdegrund; Objektivitet; Sverigedemokraterna; Lärares förhållningssätt;

  Sammanfattning : A majority of conducted studies connected to democratic socialization and the party-political education has primary affected students in higher education. In this study I intend to find out how primary school teachers handle controversial issues in social science connected to the political parties. LÄS MER

 4. 4. Söta smultronställen och sura gubbar – En studie om varumärkets betydelse för hur ideella organisationer attraherar medlemmar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anna Malinowski; Erica Mattsson; Caroline Jonsson; [2009]
  Nyckelord :varumärke; ideell organisation; profil; image; corporate branding; Social Sciences;

  Sammanfattning : Föreningar har överlag svårt att rekrytera och engagera nya medlemmar till sin verksamhet. Det är främst i målgruppen unga vuxna, som antalet engagerade är underrepresenterade. Detta är både ett samhällsproblem och ett problem hos många föreningar. LÄS MER