Sökning: "Erica Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Erica Nilsson.

 1. 1. Bemötandet av hbtq+personer inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Felicia Lindberg; Erica Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att stå i en hagelstorm som aldrig tar slut

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cristina Rodrigues; Erica Nilsson; [2019]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledare; vägledning; grund- gymnasieskolor; högkänslig; överstimulering;

  Sammanfattning : Det finns en enorm okunskap om högkänslighet för de verksamma studie- och yrkesvägledare inom skolan. Forskningen om högkänslighet är bristfällig och det som framgår är omdebatterat. Den forskning vi fann säger att högkänslighet är ett personlighetsdrag som finns hos ungefär en femtedel av världens befolkning. LÄS MER

 3. 3. Change Readiness : Exploring the Creation of Change Readiness Within Businesses for Change Towards Becoming More Sustainable

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Elin Nilsson; Erica Palm; Sophia Fröberg Liljenberg; [2019]
  Nyckelord :sustainability; change; change readiness; change failure; resistance; banking industry; energy industry; manufacturing industry;

  Sammanfattning : Background: There is a growing consensus that our world is facing substantial global challenges which can have devastating consequences for both planet and people. The call for change is clear and to shift the unsustainable trends, there must be an involvement by everyone, including business. LÄS MER

 4. 4. Tecken som stöd : En kvalitativ studie om hur metoden används för alla barn i den pedagogiska verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Erica Fasth; Isabelle Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Tecken som stöd; inklusion; kommunikation; språkutveckling; didaktik; intervjuer; uppfattningar.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv få fördjupade kunskaper om metoden tecken som stöd i förskolans pedagogiska verksamhet. Genom en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer med fem pedagoger från två olika förskolor som utgångspunkt, undersöks vad tecken som stöd betyder för pedagoger, samt hur och varför pedagoger använder sig av metoden. LÄS MER

 5. 5. Betongspill i husbyggnadsproduktionen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erica Nilsson; Rebecca Lax; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER