Sökning: "Erica Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Erica Nilsson.

 1. 1. “LONGING WON’T BRING HIM BACK SOONER…” A Case Study of Gendered Language Use in American Recruitment Posters from the Second World War

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Erica Nilsson; [2020-09-08]
  Nyckelord :World War II; gender;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse and compare American male and femalerecruitment posters from the Second World War. The sub-aims are to find out whether theslogans directed at men and women differed linguistically from each other, and if men andwomen were attributed differently. LÄS MER

 2. 2. Konsten att släcka bränder - Boendepersonalens upplevel-ser av sina arbetsförhållanden när kommunala besparingar påverkar LSS-boenden (pk1)

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Julia Nilsson; Erica Seldén; [2020]
  Nyckelord :Besparingar; boendepersonal; kvalitet; LSS; ohälsa; prioriteringar; stödanvändare; Disability; group home; municipality savings; priorities; quality; staff;

  Sammanfattning : Kommunala besparingar är ett återkommande, och högaktuellt, fenomen. I bespa-ringstider försätts lokala politiker i situationer där prioriteringar behöver göras, gällande resursfördelning. LÄS MER

 3. 3. Substitutionsbehandling vid opioidberoende : Positiva och negativa aspekter samt individuella och samhälleliga svårigheter i arbetet med LARO utifrån yrkesverksammas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Erica Blomgren; Hanna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Beroende; buprenorfin; metadon; opioider; substitutionsbehandling;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats har varit att beskriva och analysera yrkesverksammas erfarenheter av positiva och negativa aspekter kopplade till substitutionsbehandling samt hur de arbetar för att förebygga dessa. Ytterligare ett syfte har varit att identifiera individuella och samhälleliga hinder som yrkesverksamma upplever i sin yrkesutövning. LÄS MER

 4. 4. Bemötandet av hbtq+personer inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Felicia Lindberg; Erica Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att stå i en hagelstorm som aldrig tar slut

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cristina Rodrigues; Erica Nilsson; [2019]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledare; vägledning; grund- gymnasieskolor; högkänslig; överstimulering;

  Sammanfattning : Det finns en enorm okunskap om högkänslighet för de verksamma studie- och yrkesvägledare inom skolan. Forskningen om högkänslighet är bristfällig och det som framgår är omdebatterat. Den forskning vi fann säger att högkänslighet är ett personlighetsdrag som finns hos ungefär en femtedel av världens befolkning. LÄS MER