Sökning: "Erica Rönningen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erica Rönningen.

 1. 1. Är ett problem verkligen ett problem? : En läromedelsanalys om problemlösning för årskurserna 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Soupraya; Erica Rönningen; [2015]
  Nyckelord :problemlösning; matematisk förmåga; lösningsstrategi; rutinuppgift;

  Sammanfattning : Att arbeta med problemlösning i matematikundervisningen är ett vanligt inslag i svenska lågstadieelevers vardag. Tidigare forskning på området har visat att den matematiska utvecklingen gynnas genom bra problemlösningsuppgifter och att dessa uppgifter snabbare kan föra eleven framåt i sitt lärande. LÄS MER

 2. 2. Elevinflytande och delaktighet : En studie om lågstadieelevers möjligheter att påverka sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Soupraya; Erica Rönningen; [2014]
  Nyckelord :Elevinflytande; delaktighet; undervisning; interaktion; frågetyp;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka hur elevinflytande och delaktighet kan ta siguttryck i en lågstadieklass. För studien observerades under en dag både lärare ochelever i en årskurs 2 på en skola i Mellansverige. LÄS MER