Sökning: "Erica Söder"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erica Söder.

 1. 1. Hur vårdens bemötande upplevs av patienter med psykisk ohälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Anders Green; Erica Söder; [2017]
  Nyckelord :encounter; nursing; communication; patient perspective; mental illness; care relationship; bemötande; omvårdnad; kommunikation; patientperspektiv; psykisk ohälsa; vårdrelation;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva vuxna patienters upplevelse av bemötande från vårdpersonalen inom psykiatrivården. Metod: Designen är en allmän litteraturöversikt. Datainsamling har skett i databasen CINAHL, som resulterade i nio kvalitativa vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 2. 2. Minnesträdgården : En kvalitativ intervjuundersökning om hur ett trädgårdsprojekt påverkar äldre boende på Djuröhemmet avseende välbefinnande och delaktighet

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Rebecka Andersson; Erica Söder; [2013]
  Nyckelord :participation; psychological well-being; elderly; nursing home; gardening project; garden; memory garden; therapeutic gardens; delaktighet; psykologiskt välbefinnande; äldre; särskilt boende; trädgårdsprojekt; trädgård; minnesträdgård; terapeutiska trädgårdar;

  Sammanfattning : This study aims to explore how a gardening project with elderly living in Djuröhemmet, a nursing home outside Stockholm, affected them regarding psychological well-being and their experience of participation during the planning and construction of the memory garden. The gardening project is new in its kind by allowing the residents to influence the design of the garden by sharing the project leader their gardening memories from previous parts of their life and by wishing for specific plants and items. LÄS MER