Sökning: "Erica Sigurdsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erica Sigurdsson.

 1. 1. Salthaltigt grundvatten i Rådaås grundvattentäkt : en studie av förekomst, ursprung och hur brunnsdrift påverkar halten i uttagsvattnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Erica Sigurdsson; [2022]
  Nyckelord :saline groundwater; aquifer; groundwater levels; chloride; relict salt water; salinity; groundwater; water supply; pumping well; salt grundvatten; grundvattenmagasin; grundvattennivåer; klorid; relikt saltvatten; salthalt; grundvatten; vattentäkt; brunnsdrift;

  Sammanfattning : Lidköpings kommun i Västra Götalands län tar ut en del av sitt råvatten till dricksvattenproduktion från grundvattenmagasinet Rådaås. Det görs genom tre olika uttagsbrunnar (Brunn 1, Brunn 2 och Brunn 3) som körs en i taget. LÄS MER

 2. 2. Flöden på ett krigssjukhus : En kartläggning av energi- och vattenförbrukningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Josefine Björnsdotter; Andrea Cedergren; Linnea Ekblad; Erica Sigurdsson; Agnes Stenlund; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; Flöden; Sjukhus; Resurser; Förbrukning; Energi; Vatten; Sårbarhet; Redundans; Säkerhet; Energiflöde; Fjärrvärme; Fjärrkyla; Elektricitet; Elkyla; Flödesdiagram; Akademiska sjukhuset;

  Sammanfattning : Ett säkert samhälle kräver välplanerade strategier för att uppehålla samhällets tjänster, även i situationer då leveranser och tillhandahållning av resurser kan förhindras – som vid kris och krig. Det är därför viktigt att sjukhus, inte minst sjukhus som går under benämningen krigssjukhus och har extra krav på beredskap, har tillgång till ett överskott av viktiga resurser via tillförlitliga alternativa vägar; redundans. LÄS MER