Sökning: "Erica Skoglund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erica Skoglund.

 1. 1. Prövningsramen i upphandlingsmål - En analys av officialprincipen och en eventuell åberopsbörda i upphandlingsmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Skoglund; [2021]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; förvaltningsprocess; administrative procedure; åberopsbörda; burden of proof; RÅ 2009 ref. 69; officialprincipen; offentlig upphandling; LOU; public procurement; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I upphandlingsmål ska officialprincipen tillämpas på ett försiktigt sätt. Syftet med uppsatsen är att söka klarhet i om det införts en åberopsbörda i upphandlingsmål likt den som finns för dispositiva tvistemål samt hur en eventuell åberopsbörda samspelar med officialprincipen. LÄS MER

 2. 2. Framtiden för privaträttsligt ställföreträdarskap - En avtalsrättslig analys av framtidsfullmakter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Skoglund; [2020]
  Nyckelord :Avtalsrätt; civilrätt; framtidsfullmakt; fullmakt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish law acknowledges two types of powers of attorney: självständiga and osjälvständiga. This essay aims to determine how continuing powers of attorney apply in the pre-existing legal system by determining what type of power of attorney this new document would be and discuss why the classification matters in practice. LÄS MER