Sökning: "Erica W"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Erica W.

 1. 1. Föräldrars användning av barnriktat tal : En utvärdering av PEPP-modellensbedömningsmetoder; LENA- och videoinspelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Bakran; Erica Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Language development; language environment; infants; child-directed speech; interaction; video analysis; LENA-recording; hearing loss; Språkutveckling; talspråksmiljö; spädbarn; barnriktat tal; samspel; videoanalys; LENA-inspelning; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Objective and aim: Adults use child-directed-speech in their interaction with infants,w hich has been confirmed to have positive effects on their language learning. This study was a part of the Words make a difference project at Karolinska Institutet (KI). LÄS MER

 2. 2. En bild säger mer än tusen ord : En kvalitativ studie om bilders funktion i läromedel för religionsämnet på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Tysk; [2019]
  Nyckelord :religion; didaktik; pedagogik; läromedel; bilder;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie är utförd i syfte att undersöka hur bilder i religionsläromedel på gymnasiet kan påverka elevers religionsuppfattning. För att uppfylla syftet behandlas tre frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Swedish Municipalities and Their Strategies Against Radicalization : A case study of two municipalities in Kronobergs County and their implementation of the National Strategy Against Violent Extremism

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Erica Olsson; [2018]
  Nyckelord :Terrorism; radicalization; de-radicalization; inclusion; exclusion; municipalities; The National Strategy Against Violent Extremism; Sweden;

  Sammanfattning : In 2001, George W. Bush, the former president of the United States, declared war on terrorism after the 9/11 attack at the World Trade Centre in New York. Since then, terrorism and terrorist attacks have perceived to be rather frequent and the problem of radicalization has become a new phenomenon in societies, especially the western societies. LÄS MER

 4. 4. Mer är mer - En kvantitativ studie på effekterna av vertikala varumärkesutvidgningar i nedåtgående led på lyxvarumärken

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Lovis Hyddmark; Erica Jaeckel; [2016]
  Nyckelord :Brand extension; Luxury; Purchase intention; Attitude; Brand evaluation;

  Sammanfattning : In order for brands to differentiate themselves from their competitors, they frequently renew themselves by launching new brands. The luxury industry is characterized by a high competition and density of brands, therefore a differentiating strategy is even more important. LÄS MER

 5. 5. Psykiatrins arbetsprocess : En sociologisk kartläggning och granskning av arbetsprocessens relation till den formella strukturen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Elin Stern; Erica Börjesson; [2016]
  Nyckelord :The formal structure; psychiatry; work processes; collaboration; freedom of action and constraint; Den formella strukturen; psykiatri; arbetsprocess; samverkan; handlingsfrihet och bundenhet;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to survey and reach an understanding of how the practical work in psychiatry at times depart from the organization’s stated formal structure. To find the material that would give us the answers we read the organizations own documents about the formal structures form and also we had five interviews. LÄS MER