Sökning: "Ericsson managers"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Ericsson managers.

 1. 1. Investigating a decision support tool for designing Internet of Things solutions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Przemyslaw Lewandowski; [2021]
  Nyckelord :HCI; Internet of Things; Design process; Design Toolkit; Design tools; User Experience; Learnability.;

  Sammanfattning : Despite the apparent benefits of IoT systems, designing them is challenging due to many technical aspects that need to be considered and their mutual interference. The aspects of latency, longevity, and interoperability influence the usability of the final product. LÄS MER

 2. 2. Employee engagement in internal corporate venture incubation : A case study on Ericsson ONE´s venture managers and entrepreneurs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Välme; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper examines the pre-requisites for employees to go into corporate entrepreneurship and join an internal corporate incubator. It examines how intrinsic and extrinsic motivations relates to employees ideas on becoming corporate venture managers, and submitting innovative ideas to a corporate incubator. LÄS MER

 3. 3. Improved Accuracy for Indoor Positioning with Bluetooth 5.1: From Theory to Measurements

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Victor Sesma Santos; Victor Egorov; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis we are evaluating Bluetooth Low Energy (BLE) v5.1 in combination with Direction Of Arrival (DOA) algorithms and receiving antenna arrays for indoor positioning systems. The thesis is divided in two parts. The first part is the core of the thesis and is composed by the evaluation of DOA algorithms in a direction finding system. LÄS MER

 4. 4. Identifying customer value in the new 5G ecosystem : A case study on Ericsson

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :William Carlsson; Fredrik Lidemyr; [2019]
  Nyckelord :Customer value; Actor; Co-creation; Ecosystem; Routines; Interactions; Non-functional differentiators; Subjective values;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to enhance the understanding of how a companies in the ICT industry can increase customer value in the new environment enabled by 5G. Furthermore, the study concretizes the interactions and experiences between different actors on the market, with focus on the subjective values, or as we call them, the non-functional differentiators. LÄS MER

 5. 5. Anställdas reflektioner kring flexibelt arbete : En kvalitativ studie utifrån arbetsgivares och arbetstagares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alice Harlin; Samana Safari; [2019]
  Nyckelord :Flexible working arrangements; telework; productivity; Flexibelt arbete; distansarbete; produktivitet;

  Sammanfattning : Flexibla arbetssätt som i distansarbete, flexibla arbetstider och frihet över genomförande av arbetet är något som blivit vanligare på företag och därför är det intressant att undersöka närmare om fenomenet flexibelt arbete. Denna studie syftar till att undersöka vad anställdas uppfattning är gällande motiven till att företag inför ett flexibelt arbetssätt och vad anställdas uppfattning är gällande hur produktiva de upplever sig vara i sitt arbete med ett flexibelt arbetssätt. LÄS MER