Sökning: "Erik Östlund"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Erik Östlund.

 1. 1. Impact of Water on Recycling Lithium Ion Battery Cathode Material in a Deep Eutectic Solvent

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Strukturkemi

  Författare :Erik Östlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Influence of pH on the size and shape of micellesformed by an amphiphilic drug in normal salinitystudied with static and dynamic light scattering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - BMC

  Författare :Erik Östlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Värdet av det fristående föremålet : Fernand Légers "l'objet dans l'espace" i konstnärsskapet hos Waldemar Lorentzon och Erik Olson under 1920- och 1930-talet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Waldemar Lorentzon; Erik Olson; Fernand Léger; Halmstadgruppen; Egon Östlund; Otto G. Carlsund; kubism; surrealism; l objet dans l espacde;

  Sammanfattning : Institutionen för kultur och estetik, Konstvetenskap 106 91 Stockholms universitet 08-16 20 00 vx   Handledare: Andrea Kollnitz   Titel och undertitel:  Värdet av det fristående föremålet - Fernand Légers ”l’objet dans l’espace” i konstnärskapet hos Waldemar Lorentzon och Erik Olson under 1920- och 1930-talet   Författare:  Anna Nilsson   Kontaktuppgifter till författaren:  [email protected] LÄS MER

 4. 4. Könskodade jobbannonser,snarare en regel änett undantag : - En studie av jobbannonser i den svenska mediebranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Erik Östlund; [2018]
  Nyckelord :Mediabranschen; könskodning; jobbannonser;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt om jobbannonser i den svenska mediebranschen är könskodade, och i så fall hur denna könskodning kommer till uttryck. Anledningen till att jag valde att studera mediebranschen är för att media är idag en stor del av mångas liv och har stor påverkan på oss och det samhälle vi lever i. LÄS MER

 5. 5. Probes for ESBL : A Method for Production of Probe Targets in Antibiotic Resistant Genes

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Caitlin Haughey; Lauri Mesilaakso; Erik Berner-Wik; Emma Östlund; Jonatan Ulfsparre; Hampus Olin; [2017]
  Nyckelord :Antibiotic resistance; ESBL; Bioinformatics; Antibiotikaresistens; ESBL; Bioinformatik;

  Sammanfattning : This project aimed to find a method for producing potential probe targets for identification of ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase) genes in bacteria. ESBLs are a type of enzymes responsible for antibiotic resistance in many bacteria. LÄS MER