Sökning: "Erik Ahl"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Erik Ahl.

 1. 1. Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Erik Ahl; Linnea Andersson; [2018]
  Nyckelord :Crohns sjukdom; dagligt liv; IBD; inflammatoriska tarmsjukdomar; påverkan; ulcerös kolit; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är de vanligaste förekommande inflammatoriska tarmsjukdomarna (IBD), vilka är kroniska och går i skov. Sjukdomarna är mest utbredda i västvärlden, drabbar främst yngre människor samt har en ökande incidens. LÄS MER

 2. 2. Energianalys och förslag på energieffektivisering : Nohabgatan 11, Trollhättan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Victor Ahl; Erik Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Energianalys; energiteknik; energikartläggning; värmebalans;

  Sammanfattning : I denna rapport gjordes en energianalys av en tegelbyggnad med mestadels kontors- och verkstadsverksamhet. Energianalysen innefattade en värmebalans och en elbalans. Resultatet för dessa balanser låg till grund för några förslag på åtgärder för energieffektivisering. LÄS MER

 3. 3. Cornerstone Investor Allocation in Initial Public Offerings:Empirical Evidence from the Nordics

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Erik Ahl; Shervin Sameni; [2017]
  Nyckelord :Nordic IPOs; Underpricing; Money left on the table; Cornerstone investors;

  Sammanfattning : The 2014-2016 Nordic hot issue IPO market raised a record SEK 156 billion. 37% of which were raised through the newly emerged mechanism of cornerstone investors, where large portions of new issues are allocated pre-IPO. LÄS MER

 4. 4. Equity Research Analyst Bias in Stock Recommendations

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Erik Ahl; Filip Hedin; [2014]
  Nyckelord :stock recommendations; recommendation bias; market efficiency; equity research;

  Sammanfattning : We acknowledge the lack of empirical studies of equity research analysts' ability to generate abnormal returns on the Swedish stock market and the global absence of studies measuring performance throughout complete recommendation periods. A unique sample of 705 equity research analyst recommendations from 2004 to 2013 from leading Swedish investment banks ABG Sundal Collier, Carnegie, Nordea and SEB on the OMXS30 constituent stocks are studied in order to investigate whether analysts have better long-run predictive abilities in their sell relative to their buy recommendations. LÄS MER