Sökning: "Erik Angel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Angel.

 1. 1. Whether and How to Invest in Startups Through Corporate Accelerators

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Denny Nelson; Erik Henriksson; [2017]
  Nyckelord :Corprorate accelerator; Innovation; startup; Investment;

  Sammanfattning : Background: For the past decade, large companies have discovered the high value andpotential to invest in external startups, not only for the financial returns but also moreoften for strategic benefits. Today's corporations boost their innovation in many differentways, and the most successful companies use several different sources of innovation, suchas open innovation, corporate venture capital, incubators and accelerators. LÄS MER

 2. 2. Priset på förväntan : En studie i hur unga tillväxtföretag värderas i praktiken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Charlotte Nordin; Erik Wikfeldt; [2012]
  Nyckelord :Young growth companies; valuing; irrational behavior; value drivers; risk management; Unga tillväxtföretag; värdering; irrationellt beteende; värdedrivare; riskhantering;

  Sammanfattning : Unga tillväxtföretag är svåra att värdera då tillgången till information är bristfällig. En potentiell investerare måste därmed uppskatta det unga tillväxtföretagets framtida utveckling då trender inte kan spåras i historisk data. Osäkerhetsfaktorn, såväl som den höga risken för misslyckande, måste således vägas in. LÄS MER