Sökning: "Erik Asp"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Erik Asp.

 1. 1. Feldetektering i återgångkablar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Erik Asp; [2021]
  Nyckelord :Feldetektering;

  Sammanfattning : The purpose of ths report is to shed light on the problems surrounding error detection in returncables, specifically in connection with tunnels. In Sweden, among other things, has chosen to usea BT system with a suction transformer and a dedicated return conductor to reduce interferencesuch as occurs on telecommunications and signal cables along the track. LÄS MER

 2. 2. Feldetektering i återgångskablar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Erik Asp; [2021]
  Nyckelord :Feldetektering; BT-system; järnväg; sugtransformator;

  Sammanfattning : The purpose of ths report is to shed light on the problems surrounding error detection in returncables, specifically in connection with tunnels. In Sweden, among other things, has chosen to usea BT system with a suction transformer and a dedicated return conductor to reduce interferencesuch as occurs on telecommunications and signal cables along the track. LÄS MER

 3. 3. Brandhårdhetens påverkan på knäckesjukans omfattning på brandfältet i Sala

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Erik Sundström; [2018]
  Nyckelord :brandhårdhet; knäckesjuka; asp; Salabrännan; viltbete; fire severity; Pine twisting rust; aspen; the Sala fire; ungulate browsing;

  Sammanfattning : Knäckesjuka (Melampsora pinitorqua) är en skoglig skadegörare som orsakar skador på ung tall (Pinus sylvestris). Svampen värdeväxlar mellan asp (Populus tremula) och tall för att fullborda sin livscykel. Tidigare studier visar en tydlig korrelation mellan hård brandhårdhet och kraftig lövetablering efter brand. LÄS MER

 4. 4. Valet att ha Revisor : Ett test av fyra olika roller en revisor kan anta för ett nystartat aktiebolag utan krav på revision

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jonathan Bernelöv; Dan-Erik Asp; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Planning interior lighting in a truck cab : A thesis in visual ergonomics

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Erik Asp; David Järlstig; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A long-haulage truck cab from Scania is an environment that involves various activities and combines a working place with compact living which sets different requirements on the lighting environment depending on the activity. Truck drivers have different requirements in means of visual ergonomics and preference on the lighting design. LÄS MER