Sökning: "Erik Björk"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Erik Björk.

 1. 1. Studiemedlets betydelse för socioekonomiska skillnader i studieframgång : En undersökning av reformer i studiemedelssystemet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emil Björk; Erik Bramme; [2019]
  Nyckelord :student aid reform; academic achievement; socioeconomic background; education; student labour supply; studiemedelsreform; studieprestation; socioekonomisk bakgrund; utbildning; studenters arbetsutbud;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker om studieprestationen hos studenter med olika socioekonomisk bakgrund påverkas olika av förändringar i nivån på studiemedlet. Vi gör detta genom att använda oss av en serie reformer av det svenska studiemedelssystemet som ändrade incitamenten för studenter att spendera sin tid på arbete eller studier. LÄS MER

 2. 2. Are Earnings- and Revenue Response Coefficients Time Varying? Evidence from the S&P 500

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Olof Matto; Erik Björk; [2019]
  Nyckelord :Earnings Response Coefficient; Revenue Response Coefficient; Capital Markets; S P 500; Time Variance;

  Sammanfattning : We test the time variance of the market's reaction to earnings- and revenue surprises, i.e. the earnings- and revenue response coefficients, on S&P 500 constituents during the period 2001 - 2017, split into three different subperiods based on US GDP growth rates. LÄS MER

 3. 3. Tillväxtmönster och kvalitet i trädslagsblandade bestånd på höga boniteter : en fallstudie i Snogeholms landskapslaboratorium

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Erik Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :blandskogar; tillväxtmönster; trädslaginteraktioner; virkeskvalitet;

  Sammanfattning : Historiskt har intresset för trädslagsblandningar i Sverige varierat kraftigt och olika positiva fördelar har framhävts under olika tider. På senare tid är den högre artrikedomen i trädslagsblandade bestånd och en möjlighet att delvis bryta granens dominans i södra Sverige ökat intresset för trädslagsblandade bestånd. LÄS MER

 4. 4. Design as Play : lek design utbildning praktik

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Erik Björk; [2018]
  Nyckelord :praktisk kunskap; lek; design; utbildning;

  Sammanfattning : In this essay from my perspective as a furniture designer and theacher at a design college I explore the idea that design actually is (playful) play. And if not exactly play that a playfulmind is an asset when it comes to being a designer as well as an teacher. LÄS MER

 5. 5. Load Characteristic Influence on Power Oscillation Damping : Case Study on HVDC-interconnected AC-Grids

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Björk; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The increasing share of renewables in the electric grid may have a negative impact on the systemstability to which conventional control methods are insucient. The report focuses on the stabilityof low frequency inter-area modes. Along the development of renewables, power electronics aremore frequently used between the actual load and the grid. LÄS MER