Sökning: "Erik Björk"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Erik Björk.

 1. 1. Are Earnings- and Revenue Response Coefficients Time Varying? Evidence from the S&P 500

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Olof Matto; Erik Björk; [2019]
  Nyckelord :Earnings Response Coefficient; Revenue Response Coefficient; Capital Markets; S P 500; Time Variance;

  Sammanfattning : We test the time variance of the market's reaction to earnings- and revenue surprises, i.e. the earnings- and revenue response coefficients, on S&P 500 constituents during the period 2001 - 2017, split into three different subperiods based on US GDP growth rates. LÄS MER

 2. 2. Tillväxtmönster och kvalitet i trädslagsblandade bestånd på höga boniteter : en fallstudie i Snogeholms landskapslaboratorium

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Erik Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :blandskogar; tillväxtmönster; trädslaginteraktioner; virkeskvalitet;

  Sammanfattning : Historiskt har intresset för trädslagsblandningar i Sverige varierat kraftigt och olika positiva fördelar har framhävts under olika tider. På senare tid är den högre artrikedomen i trädslagsblandade bestånd och en möjlighet att delvis bryta granens dominans i södra Sverige ökat intresset för trädslagsblandade bestånd. LÄS MER

 3. 3. Load Characteristic Influence on Power Oscillation Damping : Case Study on HVDC-interconnected AC-Grids

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Björk; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The increasing share of renewables in the electric grid may have a negative impact on the systemstability to which conventional control methods are insucient. The report focuses on the stabilityof low frequency inter-area modes. Along the development of renewables, power electronics aremore frequently used between the actual load and the grid. LÄS MER

 4. 4. Svenska aktiemarknadens inställning till kvinnliga styrelseledamöter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adrian Evertsson; Elliot Björk; Erik Hagsund; [2018]
  Nyckelord :Kvinnor i styrelser; aktiemarknad; eventstudie; avkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to show how the Swedish market reacts to the appointment of a new female board member and whether this has a negative or positive affect on the share price in the short term. The theoretical framework complying of the efficient market hypothesis and behavioral finance sets the basis for the hypotheses and analysis. LÄS MER

 5. 5. Is Top Line Now Top of Mind? An empirical study on response coefficients on the Stockholm Stock Exchange

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Olle Henning; Erik Björk; [2017]
  Nyckelord :Revenue Response Coefficient; Earnings Response Coefficient; Surprise Earnings; Surprise Revenues; Capital Markets;

  Sammanfattning : This study examines the relationship between abnormal stock returns and surprises in both revenues and earnings on the Stockholm Stock Exchange for the years 2011 - 2015. Previous research has shown a continuously increasing size of the revenue response coefficient, which under certain conditions surpasses the value of the earnings response coefficient. LÄS MER