Sökning: "Erik Björklund"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Erik Björklund.

 1. 1. Prostitution i Nationens Intresse - Paradoxen om prostitution i Sverige under reglementeringstiden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sanna Björklund; Valmira Muca; Erik Nilzén; [2020]
  Nyckelord :Besiktningsbyrån; det ideala offret; kriminalitetshistoria; prostitution; reglementering; stigma; Sverige; criminal history; medical examination bureau; prostitution; regulation; stigma; Sweden; the ideal victim;

  Sammanfattning : Prostitution som företeelse engagerar och väcker känslor, både bland individer och offentliga aktörer. I detta arbete belyser vi utvecklingen av samhällets syn på prostitutionen genom att analysera den period då den i Sverige var offentligt reglementerad och kontrollerad, 1859 – 1918. LÄS MER

 2. 2. Control Strategies for VSC-HVDC links in Weak AC Systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Erik Björklund; [2019]
  Nyckelord :HVDC; VSC; voltage source converter; control theory; weak ac systems;

  Sammanfattning : In this master thesis control systems for a voltage-source converter HVDC connected to weak ac networks are investigated. HVDC stands for high voltage direct current and is a way to transfer power in the electrical power system. LÄS MER

 3. 3. Digital freedom in physical form : Developing a flexible model for representation of product series

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Andreas Björklund; Erik Agermo; [2017]
  Nyckelord :Industrial Design; Prototyping; Computer Modelling; User Experience Design; Multifunctional prototype; Industridesign; Konceptframtagning; Datormodellering; Användarupplevelse; Multifunktionell prototyp;

  Sammanfattning : This master thesis from Industrial Design Engineering, Product Design, at Luleå University ofTechnology, has been formulated and assigned by Polardörren AB. Today’s manufacturing companiesoften display their products by using sample products in physical stores. LÄS MER

 4. 4. Beyond the Dyadic Relationship: A case study on a role of open book accounting in an industrial network

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Joachim Björklund; Erik Karlsson; [2016-09-15]
  Nyckelord :Open-book Accounting OBA ; Industrial network; interdependencies; activities; resources; actors; cost management; trust-building;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 5. 5. Optisk gitarr-pickup

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Björklund; Ola Hammarstedt; Albert Linder; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med projektet är att med ljus läsa av vibrationer i en sträng och omvandla dessatill en elektrisk signal. Detta gjordes med en uppställning bestående av fiberoptik förledande av ljuset, en komponent baserad på en fotodiod, en serie filter samt enoperationsförstärkare. LÄS MER