Sökning: "Erik Blom"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Erik Blom.

 1. 1. Did the Stock Market Care About #MeToo? Stock Market Reactions to Sexual Harassment Allegations During the MeToo Movement: A Corporate Reputation and Firm Valuation Perspective

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Harald Blom; Erik Hallgren; [2019]
  Nyckelord :MeToo; Corporate Reputation; Corporate Valuation; CEO Misconduct; Event Study;

  Sammanfattning : Gender equality is still one of the most pressing issues of our time. The struggle for gender equality and the fair treatment of women began in earnest during the suffragette movement of the late 19th and early 20th centuries. LÄS MER

 2. 2. Lärares perspektiv på kontroversiella ämnen i historieundervisning - en kvalitativ studie på två sydsvenska gundskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Blom; Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Demokratisk fostran; Förhållningssätt; Kontroversiella ämnen; Strategier;

  Sammanfattning : Att undervisa om kontroversiella ämnen i skolan är enligt framstående forskare i fältet gynnsamt för att skapa demokratiska medborgare. Det är dessutom förenligt med skolans övergripande uppdrag varpå historieämnet inte är ett undantag vilket anges i de gällande styrdokumenten. LÄS MER

 3. 3. Characterization of γ-rays at MAST

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Erik Blom; [2019]
  Nyckelord :fusion; MAST; MAST upgrade; neutron collimated flux monitor; neutron camera; gamma-ray;

  Sammanfattning : The γ-ray characterizing possibility of the neutron collimated flux monitor (in short, Neutron Camera) at the Mega Ampere Spherical Tokamak (MAST) is explored. Typically used to monitor neutron emission, the Neutron Camera has excellent neutron/γ-ray discrimination properties and thus presents the opportunity to measure spatially and temporally resolved γ-ray emission - a possibility of an additional fusion diagnostics method with already existing equipment. LÄS MER

 4. 4. Kontroversiella ämnen i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Nilsson; Andreas Blom; [2018]
  Nyckelord :Controversial Issues; History Education; History Instruction; Controversial Topics; Primary Education;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt beskrivs hur kontroversiella ämnen med inriktning på historieämnet i grundskolan kan behandlas. Först definieras vad ett kontroversiellt ämne är och varför detta har en relevans för lärare i ämnet historia, sen diskuteras varför kontroversiella ämnen är viktiga ta upp i klassrummet. LÄS MER

 5. 5. ”Känslan av att något är fel” - En kvalitativ studie om hemtjänstpersonal i mötet med våld i nära relationer bland äldre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Malin Blom; Erik Svensson; [2017]
  Nyckelord :domestic violence; elderly; home care; profession; role theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how home care services in the city of Malmö works with domestic violence among elder people, and also to analyze the home care service’s role when faced with the same type violence. The sample of informants consequently consisted of six assistant nurses working in home care for ordinary housing in Malmö. LÄS MER