Sökning: "Erik Blomberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Erik Blomberg.

 1. 1. Utmaningar vid implementering av RoboticProcess Automation : En studie om vilka utmaningar som RPA-leverantörerkan ställas inför vid implementering av RPA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Erik Blomberg; Pontus Andersson; [2021]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; RPA implementation; RPA supplier; challenges; Robotic Process Automation; RPA; RPA-implementation; RPA-leverantör; utmaningar;

  Sammanfattning : Organisationer blir allt mer beroende av digitala lösningar i den dagliga verksamheten för att upprätthålla konkurrensen gentemot andra företag. Under en längre tid har organisationer implementerat Enterprise Resource Planning (ERP) system för att effektivisera verksamheterna och öka konkurrensfördelarna. LÄS MER

 2. 2. KINNEKULLEBANANS JÄRNVÄGSPARKER Undersökning och kulturhistorisk värdering av stationerna Blomberg, Forshem och Österäng

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Erik Stenvall Hedin; [2020-09-16]
  Nyckelord :green cultural heritage; railway park; garden inventory; site survey; järnvägsparker;

  Sammanfattning : This thesis aims at examining three Swedish railway parks along Kinnekullebanan, in the context of the landscaping activities carried out by both the local privately owned narrowgauge railway companies and the Swedish State Railways during the 19th and 20th century. How has these three railway parks looked between 1889 and 2020 and when has the changes occurred? What cultural-historical values do they have today? The work begins with pictural and literature studies followed by three site surveys and cultural-historical evaluations of each of these three railway parks. LÄS MER

 3. 3. Blockchain och patientjournalsystem : En undersökning i genomförbarhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Erik Jönelid; Axel Blomberg; [2018]
  Nyckelord :‘blockchain’; ‘distributed ledger’; ‘EHR system’; ‘feasibility study’; ‘SWOT-analysis’; ‘Sweden’; ‘blockchain’; ‘distributed ledger’; ‘patientjournalsystem’; ‘genomförbarhetsstudie’; ‘SWOT-analys’; ‘Sverige’;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar upp blockchain-teknologin och undersöker om den kan användas vid hantering av patientjournaler i ett svenskt patientjournalsystem. Genom att kombinera en genomförbarhetsstudie och SWOT-analys har tre aspekter; tekniska, legala och organisatoriska undersökts med hjälp av perspektiven från SWOT. LÄS MER

 4. 4. Pappan som ville vara ledig : En studie om hur män påverkas och motiveras av sin organisationskultur när det gäller pappaledighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Blomberg; Erik Somnäs; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. När goda råd är dyra: En fallstudie av användandet av konsulttjänster i den ideella sektorn

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Cecilia Blomberg; Erik Hjelm; [2010]
  Nyckelord :Non-Governmental Organizations; Consulting; Attitudes;

  Sammanfattning : A case study was done of Sthlm Policy Group, a consulting agency that mainly targets NGOs and government agencies in the peace and security sector. The goal of the case study was to explore the tendency of NGOs in Sweden to hire commercial consulting companies. LÄS MER