Sökning: "Erik Boström"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Erik Boström.

 1. 1. Autonomous Landing of an Unmanned Aerial Vehicle on an Unmanned Ground Vehicle using Model Predictive Control

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Emil Boström; Erik Börjesson; [2022]
  Nyckelord :Model predictive control; MPC; Unmanned aerial vehicle; UAV; Unmanned ground vehicle; UGV; Path planning; Vehicle dynamics; Autonomous systems; Autonomous landing; Quadcopter; Gazebo; ROS;

  Sammanfattning : The research on autonomous vehicles, and more specifically cooperation between autonomous vehicles, has become a prominent research field during the last cou- ple of decades. One example is the combination of an unmanned aerial vehicle (UAV) together with an unmanned ground vehicle (UGV). LÄS MER

 2. 2. Taligenkänning i fabriksmiljö : Påverkan av bakgrundsljudets frekvens & typ av ljud

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Erik Boström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete, som utförts i samband med Monitor ERP är en undersökning av potentiell användning av Automatic speech recognition (ASR) i deras system.Delen av Monitor där ASR skulle vara intressant stämplingsterminalen, används ofta i miljöer med högt bakgrundsljud. LÄS MER

 3. 3. Det flerdimensionella biobesöket : En gamification-studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ludvig Boström; Erik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Gamification; MDA-framework; design principles; design guidelines; mechanics; cinema experience; prototype development; Gamification; MDA-ramverket; designprinciper; designriktlinjer; mechanics; bioupplevelse; prototyputveckling;

  Sammanfattning : Gamification har börjat integreras mer och mer i våra liv varje år inom diverse områden såsom shopping, sport och undervisning. Gamification används per definition för att öka motivation hos användare genom att introducera spelmoment i en icke-spel kontext. LÄS MER

 4. 4. Tjänst för skapande och ifyllande av juridiska avtal i ett interaktivt dialogsystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Boström; Daniel Jansson; Martin Larsson; Erik Rimskog; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Everyone will, sooner or later, have to sign a legally binding agreement. Two examples of such agreements are purchase agreements for a car and a consultant agreement for when someone is recruited as a consultant. Many of these agreements follow a standard template and rarely change. LÄS MER

 5. 5. Towards a Maturity Model for Digital Strategizing : A qualitative study of how an organization can analyze and assess their digital business strategy

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Erik Boström; Onur Can Celik; [2017]
  Nyckelord :digital business strategy; maturity model; digitlization;

  Sammanfattning : Many  companies  are  struggling  to  navigate  in  the  rapidly  changing  environment  and uncertain time of the digital era. Previous research has been exploring the ongoing trend of digital transformation, as well as digital business strategies, but still there is little guidance for  practitioners  in  terms  of  concrete  frameworks  and  concepts  for  digital  business strategizing. LÄS MER