Sökning: "Erik Boström"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Erik Boström.

 1. 1. Det flerdimensionella biobesöket : En gamification-studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ludvig Boström; Erik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Gamification; MDA-framework; design principles; design guidelines; mechanics; cinema experience; prototype development; Gamification; MDA-ramverket; designprinciper; designriktlinjer; mechanics; bioupplevelse; prototyputveckling;

  Sammanfattning : Gamification har börjat integreras mer och mer i våra liv varje år inom diverse områden såsom shopping, sport och undervisning. Gamification används per definition för att öka motivation hos användare genom att introducera spelmoment i en icke-spel kontext. LÄS MER

 2. 2. Towards a Maturity Model for Digital Strategizing : A qualitative study of how an organization can analyze and assess their digital business strategy

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Erik Boström; Onur Can Celik; [2017]
  Nyckelord :digital business strategy; maturity model; digitlization;

  Sammanfattning : Many  companies  are  struggling  to  navigate  in  the  rapidly  changing  environment  and uncertain time of the digital era. Previous research has been exploring the ongoing trend of digital transformation, as well as digital business strategies, but still there is little guidance for  practitioners  in  terms  of  concrete  frameworks  and  concepts  for  digital  business strategizing. LÄS MER

 3. 3. "Because all black people love chicken" : En kvalitativ innehållsanalys av etniska stereotyper i tv-serien Orange is the new black

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :John Sandberg Ericsson; Erik Boström; [2016]
  Nyckelord :Orange is the new black; innehållsanalys; stereotyp; hegemoni; postkolonial teori;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativ innehållsanalys av den amerikanska tv-serien Orange  is the new black, där vi har undersökt hur etniska stereotyper konstrueras i serien. Orange is the new black har omtalats som en tv-serie som bryter mot många av de klassiska fördomarna kring etniska grupper. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters erfarenheter av aktivitetsbegränsningar hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar till följd av psykossjukdom : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Berlin; Erik Boström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Bredbandsutbyggnadens påverkan på sysselsättningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Teodor Boström; Erik Toms; [2015-09-10]
  Nyckelord :Broadband; Employment; Municipalities;

  Sammanfattning : This bachelor thesis looks into the effect of broadband coverage on employment in Swedish municipalities divided by different sectors using a multivariate regression model. It has long been argued whether broadband investments really have an impact on employment since evidence from different studies point in different direc- tions. LÄS MER