Sökning: "Erik Broström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Broström.

 1. 1. ”Kan jag verkligen simma?” : en jämförelse mellan skattad och faktiskt simförmåga bland elever i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erik Ahlgren; Daniela Broström; [2015]
  Nyckelord :Simning; simkunnighet; idrott och hälsa; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie är undersöka simkunnigheten för elever i årskurs 6 samt att jämföra elevers skattade och faktiska simförmåga utifrån kunskapskravet för simning i Lgr11.1. Hur stor andel elever skattar sig som simkunniga?2. Hur stor andel elever är simkunniga enligt observation?3. LÄS MER

 2. 2. Simundervisning, på lika villkor? : En undersökning av hur lärare i Stockholms län bedriver sin simundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erik Ahlgren; Daniela Broström; [2014]
  Nyckelord :simning; simundervisning; simkunnighet; idrott och hälsa; lärare; grundskola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning:Syftet med studien är att undersöka hur grundskolelärare i idrott och hälsa, verksamma i Stockholms län, bedriver sin undervisning mot simkunnighet. Detta syfte besvaras med hjälp av följande frågeställningar:Hur definierar lärare i idrott och hälsa begreppet simkunnighet?Hur arbetar lärare i idrott och hälsa för att uppnå simkunnighet hos eleverna?Vilka faktorer anser lärare i idrott och hälsa påverkar simundervisningen?Metod:För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med grundskolelärare i idrott och hälsa, verksamma i Stockholms län. LÄS MER