Sökning: "Erik Bruhn"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erik Bruhn.

 1. 1. Trafiksäkerhet i ambulansens vårdutrymme under prioritet-1 transport till sjukhuset : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Bruhn Hannes; Mossberg Erik; [2018]
  Nyckelord :Prehospital; Traffic safety; Emergency driving; Seat belt use; Loose objects; Prehospital; Trafiksäkerhet; Utryckningskörning; Bältesanvändning; Lösa föremål;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvården är idag en högteknologisk del av den svenska vårdkedjan där patienten ska förväntas möta samma vårdkvalité som i den övriga vården. Ambulansen är utformad till ett vårdrum där patienten ska kunna vårdas, behandlas och transporteras till sjukhus på ett säkert sätt. LÄS MER

 2. 2. Teckensnitt : Hur svenska bokstavsformgivare har influerats av historiska snitt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Maria Broberg; [2012]
  Nyckelord :Teckensnitt; Typsnitt; Bokstavsformgivare; Bokstavsformgivning; Klassificeringssystem; Akke Kumlien; Karl-Erik Forsberg; Peter Bruhn; Stefan Hattenbach; Göran Söderström;

  Sammanfattning : Syftet är att ge en introduktion till viktiga termer och uttryck inom bokstavsformgivningen samt att undersöka på vilket sätt den historiska bokstavsformgivningen influerat bokstavsformgivare som varit verksamma i Sverige under 1900–talet och fram till idag.Utöver syftet har två frågeställningar ställts upp;Vilka termer och uttryck är av stor vikt inom bokstavsformgivningen?På vilket sätt har den historiska bokstavsformgivningen influerat bokstavsformgivare som varit verksamma i Sverige under 1900–talet och fram till idag?För att söka svar på syftet och frågeställningarna görs en litteraturbaserad studie. LÄS MER

 3. 3. Anpassning av data för gemensam karta över kommuner i Dalarnas län

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för natur och miljö

  Författare :Erik Bruhn; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts under 10 veckor och har resulterat i en gemensam digital karta över Falun, Borlänge och Säters kommun. För att lyckas komma fram till resultatet har jag utfört en rad analyser av ingående data, och likriktat data så att framställandet av en gemensam karta blivit möjligt. LÄS MER