Sökning: "Erik Carlander"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erik Carlander.

 1. 1. Big Data i Bygg - Vägen till bättre ekonomistyrning?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Oscar Carlander; Erik Svensson; [2016]
  Nyckelord :Byggbranschen; Byggindustrin; Big Data; Supply Chain Management; Ekonomistyrning; Erfarenhetsåterföring; Standardisering Construction; Construction industry; Financial control; Experience feedback; Standardization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien tar upp några konkreta förslag på hur tillämpningen av Big Data kan gå till i byggbranschen vilket kan exemplifieras med analyserade materialpriser, resursförbrukning per moment och kostnad för olika logistiska lösningar. Resultatet av studien påvisar att Big Data kan vara en väg till bättre ekonomistyrning. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av lättvikts-gavel till bränslecell

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Erik Carlander; Tobias Haglund; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet som behandlas i rapporten har utförts i samarbete med Powercell Sweden AB samt KTH. Powercell Sweden AB är ett företag som utvecklar och säljer bränsleceller för vätgas. Deras bränsleceller är utformade och konstruerade för att sitta i mobila applikationer. LÄS MER

 3. 3. Metodik för modelldriven produktutveckling

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Erik Carlander; Tobias Haglund; Fredrik Holmberg; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom industrier idag är modellbaserad produktutveckling ett allt mer använt hjälpmedel vid utveckling av produkter. Reverse engineering är ett exempel på modellbaserad produktutveckling, där tillvägagångssättet skiljer sig från en vanlig produktutvecklingsväg. LÄS MER