Sökning: "Erik Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Erik Carlsson.

 1. 1. Vem ryms i modellen? - En studie om konflikthanteringsmodeller och ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan

  Författare :Erik Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Musikpedagogik; ADHD; NPF; konflikthantering; Non Violent Comunication NVC; Major Minor Equal MME;

  Sammanfattning : Inom kursen för konflikthantering under musiklärarutbildningen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH) presenteras flera olika modeller för en effektiv konflikthantering. I föreliggande studie har två av dessa konflikthanteringsmodeller – Major Minor Equal (MME) och Non Violent Communication (NVC) ställts i relation till diagnoskriterierna för den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). LÄS MER

 2. 2. Spira: A language for prototyping grid board games with linear logic in Haskell

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Nicke Carlsson; Simon Edvardsson; Oskar Grekula; Erik Ljungdahl; Jennie Zhou; [2020-10-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project explores the process of creating a board game model andintroduces a new high level domain-specific language called Spira thatspecialises in prototyping grid board games. Spira is a DSL, embedded inHaskell, that generates Ceptre code. LÄS MER

 3. 3. Factors Affecting the Number of Trades in ETPs on Nordic Derivatives Exchange

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Simon Carlsson; Erik Allgårdh; [2020]
  Nyckelord :Regression analysis; trading volume; number of trades; applied mathematics; exchange-traded products; bachelor thesis; NDX; Regressionsanalys; handelsvolym; antal avslut; tillämpad matematik; börshandlade produkter; kandidatexamensarbete; NDX;

  Sammanfattning : This thesis examines which factors that affect the number of trades in exchange-traded products (ETPs) on Nordic Derivatives Exchange. Multiple linear regression is used to model the relationship between the number of trades and 65 initially chosen predictor variables. LÄS MER

 4. 4. Från mästare till konsulent. Länsträdgårdsmästarnas 40-åriga historia i Skaraborgs län

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linnea Elvira Eriksson; [2019-04-26]
  Nyckelord :Hushållningssällskapet; länsträdgårdsmästare; county gardener; Victor Strandberg; Erik Hjelm; Vincent Hertzman; A. G. Ahlberg; Gustaf Carlsson;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 5. 5. Performance Evaluation of Small- and Large-cap stocks - The importance of size effects on the Swedish equity market

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Andreas Carlsson; Erik Hulth; [2019-02-20]
  Nyckelord :Performance Evaluation; Asset pricing; Size Effect; Sharpe Ratio; Treynor ratio; Jensen´s alpha; Risk-Adjusted Returns; Fama-French Three-Factor Model; Carhart Four-Factor Model; Multi-factor models; Single-factor model;

  Sammanfattning : This Bachelor´s thesis investigated the performance of small-cap stocks and large-cap stocks on the Swedish equity market (NASDAQ OMX) over the years 2011 to 2016. A number of studies focused on asset pricing have during the last decades indicated that the original Capital Asset Pricing Model (CAPM) is misspecified and has limited power to explain cross-sectional and temporal variations in expected equity returns. LÄS MER