Sökning: "Erik Cedergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Cedergren.

  1. 1. Plutonchefsutbildning och manöverkrigföring

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Erik Sandén; [2010]
    Nyckelord :Maneuver warfare; Mission type tactics; Platoon Commander Training William S. Lind; Anders Cedergren; Manöverkrigföring; Uppdragstaktik; Plutonchefsutbildning; William S. Lind; Anders Cedergren;

    Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt vilka förmågor som är centrala för en chef att besitta för att bli en effektiv chef inom manöverkrigföringen. Förmågorna som denna uppsats identifierat som centrala är: Kreativitet, initiativkraft/handlingskraft, självständighet, god utbildningsståndpunkt inom taktik och stridsteknik samt förmåga i att tillämpa uppdragstaktik. LÄS MER