Sökning: "Erik Dag"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Erik Dag.

 1. 1. Problematiska beskrivningar av grammatik: En studie om läromedels beskrivningar av grammatik och svensklärares reaktioner på dessa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Erik Bandh; [2019]
  Nyckelord :Grammatik; Tröskelbegrepp; Läromedel; Språkstruktur; Språkets hierarkiska dimension; Grammar; Threshold concepts; Textbooks; Language structure; Syntax The Hierarchic Dimension of Language; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Det föreliggande arbetets övergripande syfte var att undersöka hur grammatiken beskrivs i läromedel i dag och vilka konsekvenser detta kan tänkas få för lärare och elever i Svenska 1 och Svenska 2 på gymnasiet. För att uppnå syftet delades arbetet upp i två separata metoder: Först utfördes en granskning av hur grammatiken beskrivs i olika läromedel, och sedan en intervjustudie där yrkesverksamma svensklärare fick reagera på och förhålla sig till läromedelsgranskningen. LÄS MER

 2. 2. Effektiv informationshantering och påverkan på materialflödet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Christian Johansson; Erik Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; Organisation; Information; Informationshantering; Informationskvalitet; Scania Production System; Störningar; Rejekt;

  Sammanfattning : I Sverige påverkar industrin miljön och människor varje dag. I samhället idag finns det aktiviteter och händelser som påverkar varandra och alla människor. Kraven och förväntningar ökar på organisationer genom att de ska kunna bidra till ett hållbart samhälle med väl fungerande verksamheter och affärsmodeller. LÄS MER

 3. 3. Behov och applicering av riskbaserad brandskyddsdimensionering i Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Erik Mattsson; Jenny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Riskbaserat; funktionsbaserat; kvantitativ riskanalys; acceptanskriterier; säkerhetsnivå; brandskyddsdimensionering; risk-based; performance-based; quantitative risk analysis; acceptance criteria; safety level; fire safety design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As buildings get more and more complex and our cities get more and more populated, challenges arise for the persons involved in designing buildings. One of the most important system, the fire protection measures, needs to be designed properly for every building. LÄS MER

 4. 4. Influencer som varumärke - En studie om konsumtionskulturen som omgärdar influencers och deras konsumenter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Natt Och Dag; Erik Bengtsson; Lucas Petersson; [2018]
  Nyckelord :Influencer; Consumer Culture Theory; Marketplace Culture; Social; Identity Theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Integration of sensors in the smart homes of tomorrow - possibilities and limitations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Jesper Lindberg; Erik Karud; [2018]
  Nyckelord :Internet of Things IoT ; Smart Home; Sensors; Human-Machine-Interaction; Smart Devices; IKEA TRÅDFRI; IKEA Home Smart; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : It is estimated that in 2020 there will be more than 20 billion connected devices around the world. Hardware keeps getting smaller and microprocessors and communications modules can be found in all manner of products. LÄS MER