Sökning: "Erik Davidsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Erik Davidsson.

 1. 1. How Does Culture Relate to Teaching English as an International Language?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nemo Davidsson; Erik Chiru; [2019]
  Nyckelord :EIL; culture; interculturality; intercultural communicative competence;

  Sammanfattning : The goal of this research synthesis is to look at how culture is related to EIL, which is still a new area that is continuously developing. There is an extensive look at the role of interculturality and intercultural communicative competence and its connection to EIL; it has become apparent that culture in English is still rooted in old practices. LÄS MER

 2. 2. Orderprocess- Hur svårt kan det vara?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Erik Arvidsson; Linnéa Davidsson; [2018]
  Nyckelord :Information flow; visualization; order process; customized manufacturing; Informationsflöde; visualisering; orderhantering; kundanpassad tillverkning;

  Sammanfattning : Purpose: The study aimed to analyze and visualize the flow of information from the arrival of a complex customer order, until complete technical documentation is submitted to production. To answer the purpose, two questions were formulated. 1. How is order flow from order to production ensured in complex customizations? 2. LÄS MER

 3. 3. Model-Based Design of a Fork Control System in Very Narrow Aisle Forklifts

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik; Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Erik Bodin; Henric Davidsson; [2017]
  Nyckelord :truck; forklift; turret; head; turret-head; hydraulics; proportional valve; model-based design; model-based; control; toyota;

  Sammanfattning : This thesis explains the model-based design of a fork control system in a turret head operated Very Narrow Aisle forklift in order to evaluate and push the limits of the current hardware architecture. The turret head movement consists of two separate motions, traversing and rotation, which both are hydraulically actuated. LÄS MER

 4. 4. Prediktion av översvämningsrisken vid vägar - En undersökning av två översvämningar i Östersunds kommun 2008.

  Kandidat-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik; KTH/Mark- och vattenteknik

  Författare :Emil Davidsson; Erik Persson; [2015]
  Nyckelord :GIS; Physical Catchment Descriptors; Probability of flood hazards; Road hydrology; GIS; Fysikaliska avrinningsområdesegenskaper; Kartering av översvämningsrisk; Väghydrologi;

  Sammanfattning : Pågående klimatförändringar med påföljande ökad nederbörd ger förhöjd risk för översvämningar. Det är därför viktigt att kunna göra förutsägelser för var översvämning riskerar att ske. LÄS MER

 5. 5. Integrera mera : En fallstudie angående prestationsmätning hos en intern serviceorganisation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erik Davidsson; Robin Arnefjord; [2015]
  Nyckelord :Performance measurement; KPI; integration; service organisations; service; control system; Prestationsmätning; KPI; integration; serviceföretag; service; styrmodell;

  Sammanfattning : Titel: Integrera mera – En fallstudie angående prestationsmätning hos en intern serviceorganisation   Bakgrund: Ovako har påbörjat ett effektiviseringsprogram som har skapat ett behov för en skarpare styrmodell som integrerar den interna Serviceorganisationen med produktionen samtidigt som den kopplar an till den övergripande strategin. Litteraturen tar upp svårigheter med prestationsmätning i serviceorganisationer och integrationen med övergripande styrning (Kaplan & Norton, 2006; Likierman, 2006). LÄS MER