Sökning: "Erik Deaner_hellergren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Deaner_hellergren.

 1. 1. Varumärkesintrång och olika sätt att beräkna goodwillförlust

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Deaner Hellergren; [2009]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; Juridical science; snyltning; goodwillskada; piratkopiering; Varumärkesintrång; skadeståndsberäkning; juridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar goodwillskada som uppstår i organisationer vid varumärkesintrång. Goodwill kan förklaras som det mervärdet som en organisation kan ta för sina produkter. Detta mervärde har byggts upp under lång tid med bra produkter och oftast höga marknadsföringskostnader. LÄS MER

 2. 2. Hur upplever komsumenter e-handelsföretag som integrerar med verkligheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niko Sadr; Erik Deaner_hellergren; Maya Abed; [2009]
  Nyckelord :Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur konsumenter upplever e-handelsföretag som ger kunden möjlighet att få träffa företagens anställda och se deras produkter utanför den virtuella världen. Teoretiskt Perspektiv För att besvara vårt syfte har vi utgått ifrån en del teorier för att kunna besvara vår problemfråga. LÄS MER