Sökning: "Erik Dollerup"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Dollerup.

 1. 1. Improving Project Resource Management in Project-Based Organisations : Improving project resource management in project-based organisations through a case study. A case study of a project-based organisation.

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling; Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Anton Svensson; Erik Dollerup; [2020]
  Nyckelord :Project Resource Management; Human Resource Management; Multi-Project Management; Project-Based Organisation;

  Sammanfattning : In the current market situation today which is changing rapidly, many companies have decided to adopt the project-based organisational structure. However, the literature on this area has been lacking, particularly in the multi-project environment. LÄS MER

 2. 2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID INDUSTRIELLA INVESTERINGAR FÖR ATT NÅ HÖG TILLGÄNLIGHET I SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Erik Dollerup; Emil Byström; [2018]
  Nyckelord :OEE; AVAILABILITY; QUALITY; MANUFACTURING; INVESTMENTS; PAYBACK; OEE; TILLGÄNGLIGHET; KVALITET; TILLVERKNING; PRODUKTIONSINVESTERINGAR; PRODUKTION; INVESETERING;

  Sammanfattning : AGES Hörle är ett industriföretag som tillverkar och bearbetar metallprodukter mot bland annat fordonsindustrin. Företaget i fråga och industrin i sin helhet, går idag på högvarv till följd av den rådande högkonjunkturen. Detta har bidragit till att mängden investeringar inom industrin ligger på rekordnivåer. LÄS MER