Sökning: "Erik Edeen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Edeen.

 1. 1. Private Equity : En empirisk studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Edeen; Magnus Kassle; Pawel Wyszynski; [2007]
  Nyckelord :Private Equity; Riskkapital; Portföljbolagsstudie;

  Sammanfattning : Efter att ha studerat och författat en teoretisk grund kring ”Private Equity – En portföljbolagsstudie” som första delen av två inom en 20-poängsuppsats skrivs denna magisteruppsats som en påbyggnad där en empirisk studie, analys och slutsats genomförs.Private equity-investeringar blir en allt vanligare form för kapitalanskaffning hos entreprenörer och företag. LÄS MER

 2. 2. Private Equity : Portföljbolagsstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Edeen; Magnus Kassle; Pawel Wyszynski; [2007]
  Nyckelord :Private Equity; Portföljbolagsstudie; Riskkapital;

  Sammanfattning : Private equity-investeringar innebär kapitalsatsningar i onoterade företag med ett aktivt och tidsbegränsat ägarengagemang. Detta kan indelas beroende på tidpunkten och kapitalbehovet för investeringen och benämns: affärsänglar, venture capital och buyout. LÄS MER