Sökning: "Erik Florin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Florin.

  1. 1. Ibland kan man bli så fruktansvärt arg på dem..." : en kvalitativ kartläggning av svensk supporterproblematik ur ett säkerhets och supporterperspektiv

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Helena Carlsson; Erik Dahlbom; Carl Florin; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att kartlägga säkerhetsansvarigas och supporterföreningarnas syn på supporterproblematiken i dagens fotbollssverige och se om där går att finna några likheter eller skillnader. Hur ser de tillfrågade på den egna klubbens problematik? Hur ser de tillfrågade på problemen med casualsupportrar? Hur ser de tillfrågade på medias inflytande på supporterproblematik? Hur ser de tillfrågade på förbundets arbete med supporterproblematik? Hur fungerar samarbete och utbyte mellan föreningarna? Metod: För att kunna besvara vår frågeställning så valde vi ut dom fem största publiklagen inom svensk fotboll nämligen Allmänna Idrottsklubben (AIK), Djurgårdens Idrottsförening (DIF), Hammarby Idrottsförening (HIF), Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg (IFK Göteborg) och Malmö Fotbollsförening (MFF). LÄS MER