Sökning: "Erik Forsman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Erik Forsman.

 1. 1. Optimering av solpaneler : En studie om optimal användning av solpaneler utifrån påverkan av solföljning, placering och skuggning

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Linus Engstam; Erik Forsman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete undersöker hur man på optimalt vis använder solpaneler i syfte att producera största möjliga mängd energi samt hur dessa kan generera största möjliga intäkter. Detta görs genom att jämföra solföljande och stationära paneler. LÄS MER

 2. 2. Metoder för motverkande av bruteforce-attacker mot Wi-Fi Protected Setup

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Erik Forsman; Andreas Skoglund; [2012]
  Nyckelord :Wi-Fi protected setup; WPS; intrusion detection; IDS; wireless networks; Wi-Fi protected setup; WPS; intrångsdetektering; IDS; trådlösa nätverk;

  Sammanfattning : Konfigurationsprotokollet Wi-Fi protected setup (WPS) har vissa brister idess design gällande hur autentiseringen av den PIN-kod som används för attansluta en enhet till ett trådlöst nätverk är implementerad. Dessa brister kanutnyttjas av en attackerare för att utföra en bruteforce-attack som på enrelativt kort tid kan identifiera den korrekta koden. LÄS MER

 3. 3. Nytt resecentrum i Karlstad : Gestaltningsförslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Micael Forsman; Erik Svensson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av Pneumatiskt Driven Provfixtur : Vid Perfekta Industrier

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Robin Olsson; Erik Forsman; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Blind Date – En fallstudie kring relationen mellan reklambyråer och deras uppdragsgivare.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Forsman; Pelle Andersson; Andre Hansson; [2009]
  Nyckelord :Kreativitet; förtroende; relation; kommunikation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och öka förståelsen kring relationen mellan medelstora reklambyråer och deras uppdragsgivare samt hur informationsflödet dem emellan påverkar byråns möjlighet att producera ett utfall med hög kreativitet. Med en induktiv fallstudie där vi genomfört kvalitativa djupintervjuer. LÄS MER