Sökning: "Erik Grönlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Grönlund.

 1. 1. Vengeful Vikings Ett strategispel till Android

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Tomas Urdell; Kalle Persson; Andreas Eklund; Erik Termander; Anton Grönlund; Johnny Väyrynen; [2012-08-09]
  Nyckelord :android; strategispel; spelutveckling; agile;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar utvecklandet av en spelidé för ett turordningsbaserat strategispelmed fokus på flerspelarläge över nätverk, samt hur idén implementeras till plattformenAndroid. Rapporten kommer fortsättningvis även att dokumentera och beskriva hurarbetet med att uppnå syftet att utveckla ett turordningsbaserat strategispel uppfylls. LÄS MER

 2. 2. Moderna och framtida kontorslösningar

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Rikard Gustafsson; Johan Ivarson; Erik Grönlund; [2009]
  Nyckelord :kontor; kontorslösning; modern; framtid; mötesplats; gemensamhetsplatser;

  Sammanfattning : Titel Moderna och framtidens kontorslösningar Författare Johan Ivarson, Erik Grönlund, Rikard Gustafsson Avdelning Urbana studier ‐ Malmö Högskola Handledare Jan Henrichsén Syftet med examensarbetet är att ge en bild över hur det moderna kontoret utformas och även hur trenderna mot framtiden kan komma att bli. Störst vikt med examensarbetet ligger på att kartlägga trenderna mot framtiden för att kunna utreda den optimala kontorslösningen. LÄS MER