Sökning: "Erik Grafström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Erik Grafström.

 1. 1. CSR för delade värderingar : en fallstudie av kundperspektiv hos skogs- och lantbrukskunder inom banksektorn

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Erik Grafström; [2019]
  Nyckelord :consumer behaviour; corporate social responsibility; CSR 2.0; Hertzberg’s two-factor theory; laddering; means-end chain; Schwartz theory of fundamental values; konsumtionsbeteende; Hertzbergs tvåfaktorteori; Schwartz teori för grundläggande värderingar; socialt ansvarstagande i företag;

  Sammanfattning : Finansbranschen, vilken är en bransch beroende av relationer. Hållbarhetsarbete som innebär begränsning av social och miljömässig påverkan är idag en viktig del av företagande i många branscher. Hur hållbarhetsarbetet tas i uttryck kan skilja sig mycket även inom samma bransch. LÄS MER

 2. 2. Handelshinders dominoeffekt : en kvantitativ studie av svenska trävarors förutsättningar på den kinesiska marknaden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Erik Grafström; Anna Gebre-Medhin; [2017]
  Nyckelord :internationell handel; tull; handelshinder; Kina; Kanada; USA; Sverige; sågade barrträvaror;

  Sammanfattning : Den internationella virkesmarknaden går sannolikt en spännande framtid till mötes och det råder delade meningar hur denna kommer se ut. Optimister menar att träkonsumtionen i världen kommer öka tillsammans med den ökande miljömedvetenheten och satsningar på träkonstruktioner samt nya träbaserade material är framtiden. LÄS MER

 3. 3. Ett sätt att ge omvårdnad till äldrepersoner med depression

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jimmy Medel Grafström; Erik Johansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Resilient and optimized LDAP database implementation for a large scale HLR/HSS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Grafström; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Telecommunications databases have high requirements on availability and real-time performance. The database implementation must be able to handle millions of active subscribers and thousands of concurrent  database requests. LÄS MER

 5. 5. Quadrotor UAV : Konstruktion och användbarhetsstudie av en UAV i sensornätverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Grafström; Erik Hansson; Max Morén; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Quadrotor UAVs are self-stabilizing, autonomous flying machines that has recently become more popular than ever. Unmanned Aerial Vehicles have their roots in the military, where they were developed for use in reconnaissance and combat. LÄS MER